REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1  Rekisterin nimi

 ZZ Top Team

2  Rekisterinpitäjä

Nimi:                                            ZZ top Team
Verkkosivut:                                www.topteamsalibandy.net
Osoite:                                          Vetehisenkatu 5 As 6 57200 SAVONLINNA
Puh.                                              044-4174024
Sähköposti:                                  timo.myohanen@savonlinna.fi

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

 Nimi:                                             Timo Myöhänen

Osoite:                                           Vetehisenkatu 5 As 6 57200 SAVONLINNA
Puh.                                                044-4174024
Sähköposti:                                     timo.myohanen@savonlinna.fi

3  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

4  Rekisterin tietosisältö

 Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

Jäsentietorekisteriin tallennetaan jäsenten ilmoittamat:

- Henkilötiedot (nimi ja syntymäaika)

- Yhteystiedot kotiin ja työpaikalle (puhelin, kotiosoite ja sähköpostiosoite)

- Alle 18-vuotiaiden lasten osalta myös huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

- Lisenssin ja kausimaksun tieto

5  Rekisterin tietolähteet

 Tietoja voi kertyä rekisterinpitäjän omassa toiminnassa, niitä voidaan saada rekisteröidyltä itseltään tai luovutuksina muista henkilörekistereistä rekisteröidyn suostumuksella. Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6  Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7  Rekisterin suojauksen periaatteet

 1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Timo Myöhäsen omistamalla tietokoneella käyttäjätunnuksen takana. Tietokonetta säilytetään lukitussa tilassa. ZZ Top Team huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8  Tarkastusoikeus

 Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9  Rekisteritietojen korjaaminen

 Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.